1

Verslag Algemene Vergadering 10 juni 2023 en 2% dividend

16/06/2023

Op zaterdag 10 juni organiseerden we onze jaarlijkse Algemene Vergadering in cc Het Centrum in Nazareth.
Een 40-tal coöperanten offerden er hun (zeer zonnige) zaterdagvoormiddag voor op en waren fysiek aanwezig, waarvoor dank!

In het eerste deel van de vergadering werd de jaarrekening en bijhorende boekhoudkundige info gepresenteerd door onze accountant.
Onze Controlerende Vennoot kreeg de kans daar enkele kritische bedenkingen bij te plaatsen, zodat we allen een zeer volledig en objectief beeld kregen over de gezonde staat waarin Stroomvloed cv zich bevindt.

Er diende over verschillende zaken te worden gestemd en het deed ons, als bestuur, veel plezier te zien dat elk voorstel vrijwel unaniem werd aanvaard.
Eén van die onderwerpen is het jaarlijkse dividend, dat werd voorgesteld en goedgekeurd op 2% over het voorbije boekjaar.

Ook de samenstelling van de Raad van Bestuur diende te worden gestemd.
Het mandaat van stichtende leden Anneleen De Smet en Lieven Gekiere moest na 6 jaar worden hernieuwd. Nieuwe bestuurders Matthias Vermeir, Timur Khan en Tom Verschuere werden voorgesteld. Eric Van Eck was en blijft bestuurder.
Ook hier unanieme goedkeuring, de huidige samenstelling van de Raad van Bestuur vindt u hier.

stroomvloed-2023-algemene-vergadering-anneleen-de-smet.jpg

In het tweede deel van de vergadering ging onze voorzitter Anneleen De Smet dieper in op de werking, realisaties, concrete plannen en ambities van Stroomvloed.
Na de nodige vragen en antwoorden namen we nog de tijd om enkele coöperanten te interviewen (het resultaat daarvan ziet u binnenkort) en konden we de vergadering afsluiten. Met uw vertrouwen werken we volop verder aan het realiseren van uw en onze ambities!

Het verslag van de Algemene Vergadering kan u hier downloaden.
Voor vragen, ideeën, opmerkingen kan u ons steeds contacteren.

Naar overzicht