1

Offshore windturbines – Burgerwind op zee

21/02/2022

De komende jaren willen burgercoöperaties samen een unieke kans creëren om burgers te laten participeren in rendabele offshore windprojecten.  STROOMVLOED heeft het plan om mee te stappen in dit project met een duidelijk ambitieniveau van 10 miljoen euro in te brengen burgerkapitaal.

Burgercoöperaties willen samen een deel van de omgevingsenergie oogsten voor eigen gebruik, dus ook op zee. Bij de huidige windparken op zee is burgerparticipatie nagenoeg onbestaand, terwijl we via een bijdrage op de elektriciteitsfactuur wel meebetalen aan het gegarandeerd rendement van deze windparken. De Federale Overheid gaat 3 zones aanbesteden in de nieuwe Prinses Elisabethzone.  Dit zijn de laatste zones in Belgische wateren die aangesneden zullen worden, en dus de enige kans binnen onze territoriale wateren om nog burgerparticipatie op zee te organiseren.

overzichtskaart burgerwindopzee
Bron: Brochure ‘Er beweegt wat op zee: het marien ruimtelijk plan 2020-2026’ (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, 2020)

 

Hiervoor slaan 37 energiecoöperaties verspreid over België de handen in elkaar.  Door 150.000 nieuwe coöperanten te verwelkomen die gemiddeld 2.000 euro investeren, kunnen we een significante participatie nemen in deze offshore windparken.  Met vandaag reeds 100.000 coöperanten, is groeien naar 250.000 coöperanten op 10 jaar tijd realistisch ambitieus.  Een kapitaalsinvestering van 250 miljoen € is immers nog altijd minder dan 0,1% van wat de Belg op zijn spaarboekjes heeft staan.

Leden van REScoop Vlaanderen en REScoop Wallonië organiseren zich om rechtstreekse burgerparticipatie in windturbines op zee op mogelijk te maken. Een offshore CVSO wordt opgericht zodat we ons als volwaardige partner kunnen aanbieden bij de tenderprocedure voor windconcessies op zee.  Bovendien zal deze offshore CVSO ons een speciale plaats in de aanbestedingsmodaliteiten geven omdat lokale burgercoöperaties voldoen aan de Europese definities van “Energiegemeenschappen”.

Eind 2022 zullen de aanbestedingsmodaliteiten bekend zijn en eind 2023 zal ingediend kunnen worden op de aanbesteding.

Het doel is om elektriciteit zo rechtstreeks mogelijk van zee tot huiskamer te brengen en om maatschappelijke meerwaarde te creëren met de inkomsten uit  deze investeringen op zee.  Burgercoöperaties engageren zich om de lokale energietransitie te versterken en te versnellen. Ook Stroomvloed gaat er 100% voor!

burgerwindopzee

Juni ’21: REScoops maken hun voornemen bekend aan de overheid om 250 miljoen euro te investeren in de Prinses Elisabethzone

 

Naar overzicht