1

Oproep aan Deinzenaars om te participeren in het zonnedak van Leiepoort campus Sint-Vincentius

27/05/2021

Stroomvloed en Leiepoort Deinze vzw slaan de handen in elkaar om de schoolgebouwen te verduurzamen. Het dak van de sporthal van campus Sint-Vincentius werd ter beschikking gesteld om daarop een pv-installatie te plaatsen die 100% eigendom kan worden van alle sympathisanten van de school, omwonenden, Deinzenaars,…

De school wil het actief beleid om haar voetafdruk te beperken, verder zetten. Hierbij wil zij haar leerlingen en hun ouders, haar personeel en alle buren betrekken, om haar educatieve rol niet alleen binnen, maar ook buiten de schoolmuren op te nemen. Het was dan ook een bewuste keuze om dit project te gunnen aan de lokale burger-energie-coöperatie Stroomvloed via een door het VEB, Vlaams Energie Bedrijf, uitgeschreven aanbesteding.

Een burgercoöperatie is een groepering van enthousiaste burgers die eigenaar zijn van alle projecten die door de coöperatie worden gerealiseerd. Dit betekent dat deze burgers ook 100% beslissen over wat wordt gedaan met de winst van deze projecten. Een burger-energie-coöperatie verenigt burgers die streven naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving. Stroomvloed is hoofdzakelijk actief in de zuidelijke regio van Oost-Vlaanderen.

De installatie bestaat uit 118 panelen, goed voor een jaarlijkse opbrengst van zo’n 40.000kWh, het verbruik van 12 gemiddelde Belgische gezinnen.Met deze installatie wordt de CO2-uitstoot met 8 ton per jaar verminderd. Iedereen kan dit zonnedak meefinancieren door vennoot te worden bij Stroomvloed en zal dan ook kunnen delen in de opbrengst van deze en alle andere installaties.

Leiepoort Deinze

Naar overzicht