Wijzigen van het rekeningnummer voor dividenden

Omdat het wijzigen van een rekeningnummer een delicaat gegeven is, vragen wij om het nieuwe rekeningnummer door te geven met een ondertekend document waarbij ook een kopie van de identiteitskaart van de vennoot is gevoegd.

Deze documenten mogen worden ingescand en per e-mail doorgestuurd worden naar info@stroomvloed.be of per post verzonden naar Stroomvloed erkende cv, Roombaardstraat 18, 9810 Nazareth.

Bij minderjarigen tekent één van de ouders of de voogd het document en voegt een kopie van de identiteitskaart van die ouder of voogd bij het document.

Na controle wordt het identiteitsdocument verwijderd.

Alle vragen