Welke documenten heb ik nodig om in te tekenen op aandelen?

Om je persoonlijke gegevens in te vullen op het inschrijvingsformulier, heb je best je identiteitskaart bij de hand en ook je het IBAN-nummer van je bankrekening.
Als je aandelen wenst te schenken aan iemand anders, zorg er dan voor dat je de gegevens van zijn identiteitskaart hebt. Als je aandelen schenkt aan een minderjarige, zal je ook gegevens van zijn of haar voogd nodig hebben.

Rechtspersonen die wensen in te tekenen moeten ook hun statuten indienen en de aanvraag kan enkel gedaan worden door een rechtsgeldige vertegenwoordiger.

Het intekenen kan enkel gebeuren via deze link.

Alle vragen