Welk bedrag kan ik investeren? Is er een limiet?

De toelatingsvoorwaarden van de Nationale Raad voor de Coöperaties (NRC) beperkten het investeringsbedrag per coöperant (ongeacht of dit natuurlijke dan wel rechtspersonen zijn) tot maximum 5.000 euro. Echter sinds de invoering van onze nieuwe Statuten op 11 juni 2022, is dit bedrag opgetrokken tot 25.000 euro per coöperant. Meerdere leden van een gezin (ook minderjarigen) kunnen sindsdien elk maximum 25.000 euro investeren in Stroomvloed.

Alle vragen