Welk bedrag kan ik investeren? Is er een limiet?

De toelatingsvoorwaarden van de Nationale Raad voor de Coöperaties beperken het investeringsbedrag per coöperant (ongeacht of dit natuurlijke dan wel rechtspersonen zijn) tot maximum 5.000 euro. Meerdere leden van een gezin (ook minderjarigen) kunnen echter elk maximum 5.000 euro investeren.

Terug naar boven