Wat zijn de belangrijkste elementen in de statuten en betekenen ze?

De statuten van onze coöperatie reflecteren haar identiteit en waarden. Ze bevatten een aantal belangrijke punten:

  • De rechtsvorm : Stroomvloed is een coöperatie met het statuut van coöperatieve vennootschap (cv).
  • Het doel : Dit beschrijft de missie van de coöperatie.
  • De artikels met betrekking tot het kapitaal en de aandelen beschrijven het vast kapitaal en de nominale waarde van de aandelen,…
  • In de artikels met betrekking tot de verantwoordelijkheid wordt verduidelijkt dat de aandeelhouders enkel aansprakelijk zijn voor hun inbreng.
  • Er zijn ook wat artikels die beschrijven hoe de coöperanten kunnen toe- of uittreden. Bij de uittreding worden ook de voorwaarden beschreven.
  • Het beheer van de coöperatie (de manier waarop beslissingen worden genomen, regels met betrekking tot het stemrecht, verkiezing van de raad van bestuur, enz) wordt beschreven in de sectie m.b.t. de raad van bestuur en de algemene vergadering.
  • Het deel m.b.t. de winstbestemming, beschrijft hoe de winst van de coöperatie verdeeld kan worden (dividenden, ristorno’s, investering in sociaal-maatschappelijke projecten).

U kan onze statuten downloaden via deze link.

Alle vragen