Wat met aandelen van Stroomvloed cv bij het overlijden van een vennoot?

Bij overlijden van een vennoot wordt het aandelenpakket uitbetaald op basis van de gegevens die ons door de notaris en de erfgenamen worden bezorgd.
Daarvoor moeten de volgende documenten aan Stroomvloed cv worden bezorgd:

  1. Een akte van erfopvolging, afgeleverd door de notaris, of een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor.
  2. Een door alle erfgenamen of door de notaris ondertekend document waarin staat aan wie de aandelen moeten worden uitbetaald met vermelding van de rekeningnummers en de naam van de houders ervan.

 

Bij een document dat is ondertekend door de erfgenamen moet een kopie van de identiteitskaart van alle erfgenamen worden gevoegd.

Na de uitbetaling zal er nog dividend verschuldigd zijn op het aandelenpakket. Dit dividend zal pas in het volgende jaar uitgekeerd worden. Hiervoor moet ook worden aangegeven op welk rekeningnummer dit moet gebeuren. Na de uitbetaling of de overdracht van aandelen heeft het oorspronkelijk aandelenbewijs of uittreksel uit het vennotenregister geen betekenis meer en mag worden vernietigd.

De aandelen van de overleden vennoot worden vanaf de datum van overlijden uit het kapitaal van de cv genomen en brengen vanaf dat moment geen dividend meer op.

Terug naar boven