Wat met aandelen van Stroomvloed cv bij het overlijden van een vennoot?

Bij overlijden van een vennoot wordt het aandelenpakket opgenomen in de erfenis op basis van de gegevens die ons door de notaris en de erfgenamen worden bezorgd.
Daarvoor moeten de volgende documenten aan Stroomvloed cv worden bezorgd:

  • Een akte van erfopvolging, afgeleverd door de notaris, of een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor.
  • Bij een document dat is ondertekend door de erfgenamen moet een kopie van de identiteitskaart van alle erfgenamen worden gevoegd.

 

Na de overdracht van aandelen heeft het oorspronkelijk aandelenbewijs of uittreksel uit het vennotenregister geen betekenis meer en mag het worden vernietigd. De aandelen van de overleden vennoot worden vanaf de datum van overlijden uit het kapitaal van de cv genomen en brengen vanaf dat moment geen dividend meer op.

Alle vragen