Wat is een dividend?

Een dividend is een vergoeding die wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders van Stroomvloed naargelang hun investering in het kapitaal van de vennootschap. De Algemene Vergadering beslist over het uit te keren dividend. Het maximumdividend ligt op 6% per jaar voor coöperaties erkend door de Nationale Raad voor de Coöperaties.

Voor boekjaar 2021 heeft Stroomvloed voor het eerst een dividend van 4% uitgekeerd.

Alle vragen