Wat gebeurt er wanneer een project van een coöperatie mislukt?

Coöperaties behartigen meestal verschillende projecten. Wanneer één of meerdere projecten niet slagen (bv: weigering van nodige vergunningen), dan stelt de Raad van Bestuur andere projecten voor aan de coöperanten. In het ergste geval kan de Algemene Vergadering beslissen om de coöperatie te ontbinden en de overblijvende middelen op de eindbalans te herverdelen onder de coöperanten naar verhouding van het aantal aandelen per coöperant.

Alle vragen