Wat betekent het dat Stroomvloed erkend is door de NRC?

De Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC – Federaal Ministerie van Economie) kan erkenning geven aan coöperaties die bepaalde waarden respecteren.

Een eerste heeft te maken met democratisch functioneren. In een coöperatie wordt het stemrecht niet gekoppeld aan het bezit van kapitaal, maar stemt men volgens het principe van “één persoon, één stem”. Aan een aandeel kan ook niet meer dan 10% van de (aanwezige of vertegenwoordigde) stemmen gekoppeld worden.

Een tweede regel is dat NRC-coöperaties maximum 6% dividend kunnen uitkeren. De rest wordt dan geherinvesteerd in de werking van de onderneming. De erkenning brengt meteen ook een aantal fiscale en economische voordelen met zich mee. Zo worden coöperaties die erkenning genieten vrijgesteld van een prospectus wanneer ze geld ophalen bij burgers.
Ook Stroomvloed geniet erkenning van de NRC, is recent verkozen tot de Algemene Vergadering van de NRC en onze voorzitter zetelt zelfs in het Bureau van de NRC.

Alle vragen