Waarom moet ik mijn persoonlijke gegevens meedelen?

Stroomvloed moet in staat zijn om elkeen van haar coöperanten te identificeren, zeker bij deelname aan het beleid (stem op de Algemene Vergadering). De aandelen zijn op naam en bijgevolg is het noodzakelijk voor Stroomvloed om over de persoonlijke gegevens van haar coöperanten te beschikken (naam, voornaam, adres, rekeningnummer…). De gegevens worden samengebracht in het register van aandeelhouders, dat geenszins toegankelijk is voor derden. Uw persoonlijke levenssfeer is dus beschermd. Het nummer van je bankrekening moet meegedeeld worden om de uitbetaling van dividenden mogelijk te maken.

Alle vragen