Waarom de vorm van een coöperatieve aannemen?

Een coöperatie is de vennootschapsvorm die het meest geschikt is voor een democratisch beheer. Belangrijke beslissingen worden gezamenlijk genomen op de Algemene Vergadering. Voor coöperaties zoals Stroomvloed, die erkend worden door de Nationale Raad der Coöperaties (NRC – Federaal Ministerie van Economische Zaken), geldt eenvormigheid van stemmen (één lid één stem) om dominantie van kapitaalkrachtige aandeelhouders te voorkomen.

De coöperatie biedt tevens de mogelijkheid van variatie in het kapitaal afhankelijk van de financieringsbehoeften. Afgezien van het vaste deel door de statuten (A-aandelen), kan het kapitaal variëren, afhankelijk van vertrek of komst van de nieuwe coöperanten of op basis van de uitgifte van bijkomende aandelen of terugtrekking van aandelen, en dit zonder dat de statuten daarvoor moeten gewijzigd worden.

De coöperatie kan niet zomaar worden opgekocht door een privébedrijf, daarvoor is immers de goedkeuring nodig van een meerderheid van de coöperanten, die hun autonomie niet zullen prijsgeven en zich tegen een overname zullen verzetten.

Alle vragen