Praktische info voor toekomstige vennoten

 • Een aandeel kost 250 euro en staat steeds op naam.
 • Je kan maar aandelen bijkopen tot je in totaal maximaal voor 5.000 euro aan aandelen van Stroomvloed cv bezit (20 aandelen).
 • De aankoop gaat in van zodra de aankoopsom op de rekening van Stroomvloed cv staat.
 • Aandelen kopen op naam van een minderjarige kan, maar er zijn bijkomende juridische gevolgen. Lees hierover meer in de FAQ.
 • Je ontvangt na betaling en registratie via e-mail een uittreksel uit het vennotenregister op naam.
 • Er zijn geen in- en uitstapkosten.
 • Na een periode van 5 jaar kan je uittreden uit de vennootschap mits toestemming van de Raad van Bestuur.
 • Het dividend bedraagt maximaal 6%. Tot 190 euro dividend is vrij van roerende voorheffing per belastingsplichtige.
 • Een aandeel kopen is een risicobelegging.
 • De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng.
 • Je hebt één stem op de Algemene Vergadering ongeacht het aantal aandelen dat je bezit.
 • Je ontvangt de digitale nieuwsbrief van Stroomvloed.
 • Stroomvloed cv kan per jaar niet meer dan voor 500.000 euro aan aandelen te koop aanbieden.
Terug naar boven