Op welke manier staat Stroomvloed onder toezicht van de overheid ?

De Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC – FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie) bewaakt het regelgevend kader voor coöperaties : het democratisch functioneren en de behoorlijke bedrijfsvoering (met name het maximumdividend van 6%, opdat de coöperatie haar middelen behoudt om verder te ontwikkelen).

De FSMA is een publieke waakhond die de financiële markten in België superviseert en controleert, alsook de uitgifte van aandelen. De wet voorziet uitzonderingen op de verplichting om een prospectus en informatienota uit te geven voor de coöperaties erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie die aan volgende condities voldoen (het ‘de minimis’ regime):

  • De totale tegenwaarde van de aanbieding bedraagt minder dan of is gelijk aan 500.000 euro, berekend over een periode van 12 maanden;
  • elke belegger kan slechts voor een maximumbedrag van 5.000 euro op de aanbieding ingaan;
  • alle documenten met betrekking tot de aanbieding aan het publiek vermelden het totaalbedrag van die aanbieding alsook het maximumbedrag per belegger.

 

Coöperaties moeten de FSMA in kennis stellen dat zij voldoen aan alle eisen. Dit is ook het geval voor Stroomvloed cv. De Nationale Bank van België oefent ook controle uit. Zoals iedere onderneming moet ook Stroomvloed er zijn balans jaarlijks neerleggen.

Terug naar boven