Op welke manier staat Stroomvloed onder toezicht van de overheid ?

De Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC – FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie) bewaakt het regelgevend kader voor coöperaties : het democratisch functioneren en de behoorlijke bedrijfsvoering (met name het maximumdividend van 6%, opdat de coöperatie haar middelen behoudt om verder te ontwikkelen).

De FSMA is een publieke waakhond die de financiële markten in België superviseert en controleert, alsook de uitgifte van aandelen. De wet voorziet uitzonderingen op de verplichting om een prospectus uit te geven voor de coöperaties erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie (prospectusvrijstelling in artikel 18, § 1, a van de prospectuswet) die aan volgende condities voldoen : maximaal 5.000 euro ingebracht kapitaal per persoon (ongeacht of dit natuurlijke dan wel rechtspersonen zijn) en minder dan 5.000.000 euro aangetrokken kapitaal per jaar. Coöperaties moeten de FSMA in kennis stellen dat zij voldoen aan alle eisen. Dit is ook het geval voor Stroomvloed cvba.

De Nationale Bank van België oefent ook controle uit. Zoals iedere onderneming moet ook Stroomvloed er zijn balans jaarlijks neerleggen.