Op welke manier staat Stroomvloed onder toezicht van de overheid ?

De Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC – FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie) bewaakt het regelgevend kader voor coöperaties : het democratisch functioneren en de behoorlijke bedrijfsvoering (met name het maximumdividend van 6%, opdat de coöperatie haar middelen behoudt om verder te ontwikkelen).

De FSMA is een publieke waakhond die de financiële markten in België superviseert en controleert, alsook de uitgifte van aandelen. De wet voorziet een verplichting om een prospectus of informatienota uit te geven voor de coöperaties erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie die aan volgende condities voldoen:

  • De totale tegenwaarde van de aanbieding bedraagt meer dan 500.000 euro, berekend over een periode van 12 maanden;
  • elke belegger kan voor meer dan  5.000 euro op een aanbieding ingaan;

Coöperaties moeten de FSMA in kennis stellen dat zij voldoen aan alle eisen. Dit is ook het geval voor Stroomvloed erkende cv. De Nationale Bank van België oefent ook controle uit. Zoals iedere onderneming moet ook Stroomvloed er zijn balans jaarlijks neerleggen en worden de informatienota’s en/of prospectus bij de FSMA ingediend.

Alle vragen