Moet ik belastingen betalen op de dividenden?

Dividenden worden vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bedrag van 190 €. Dit geldt uitsluitend voor coöperaties (zoals Stroomvloed) die erkenning genieten bij de Nationale Raad voor de Coöperatie. Boven dat bedrag, moet de coöperatie sinds 2017 een belasting van 30% afhouden. De vrijstelling geldt voor elk volwassen lid van het gezin. De dividenden die toegekend worden aan minderjarigen worden toegevoegd aan die van de ouders, elk voor de helft. Let op, als een persoon aandelen bezit in verschillende coöperaties, is de vrijstelling van roerende voorheffing slechts één keer geldig per jaar. Indien het totaal van de dividenden 190 € overschrijdt, zal het totaal in de aangifte (deel VII Inkomsten uit kapitaal) worden genoemd.