Moet ik belastingen betalen op de dividenden?

Wanneer een dividend uitgekeerd wordt is Stroomvloed verplicht roerende voorheffing in te houden.  Deze roerende voorheffing bedraagt op vandaag 15% voor Stroomvloed aandeelhouders die aan de VVPR-bis voorwaarden voldoen.

Deze roerende voorheffing kan bovendien verrekend worden in de aangifte personenbelasting en dit maximaal 240 EUR op jaarbasis.

Let op: De dividenden die toegekend worden aan minderjarigen worden toegevoegd aan die van de ouders, elk voor de helft.

Terug naar boven