Moet ik belastingen betalen op de dividenden?

Wanneer een dividend uitgekeerd wordt is Stroomvloed verplicht roerende voorheffing in te houden.  Deze roerende voorheffing bedraagt op vandaag 15% voor Stroomvloed aandeelhouders die aan de op dat moment geldende voorwaarden voldoen. In sommige gevallen is dat echter 30% (vb: als u de aandelen nog geen 3 jaar in uw bezit heeft).

Deze roerende voorheffing kan bovendien verrekend worden in de aangifte personenbelasting.

Let op: De dividenden die toegekend worden aan minderjarigen worden toegevoegd aan die van de ouders, elk voor de helft.

Alle vragen