Kan ik aandelen kopen voor mijn familie?

Elk familielid kan coöperant worden van Stroomvloed. Alle aandelen zijn op naam. Elk familielid kan maximum 100 aandelen van 250 euro aankopen. Minderjarigen moeten toestemming krijgen van hun ouders en worden op de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door hun ouder, voogd of gevolmachtigde.

Alle vragen