Is Stroomvloed verplicht een financiële prospectus uit te geven?

Het FSMA (Autoriteit inzake financiële diensten en markten) is de autoriteit die de financiële markten in België opvolgt en controleert. De wet voorziet voor coöperaties, die erkend zijn door de Nationale Raad voor de Coöperaties, vrijstellingen voor de verplichting om een prospectus te publiceren. De prospectuswet van 11/07/2018 voorziet een ‘de minimis’ regime. Dit regime is ingevoerd voor aanbiedingen aan het publiek die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 

  • De totale tegenwaarde van de aanbieding bedraagt minder dan of is gelijk aan 500.000 euro, berekend over een periode van 12 maanden;
  • elke belegger kan slechts voor een maximumbedrag van 5.000 euro op de aanbieding ingaan;
  • alle documenten met betrekking tot de aanbieding aan het publiek vermelden het totaalbedrag van die aanbieding alsook het maximumbedrag per belegger.

Echter, door de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 juni 2022 om het maximum bedrag aan aandelen die een cooperant kan bezitten op te trekken tot 25.000 euro, moet Stroomvloed nu wel een Informatienota neerleggen bij de FSMA. Dit document kan u ook terugvinden bij onze downloads.

Alle vragen