Is het niet interessanter om mijn spaargeld op mijn spaarrekening te laten staan?

Investeren in coöperatieve aandelen houden steeds risico’s in en kunnen niet rechtstreeks vergeleken worden met een eenvoudige spaarrekening. Het financiële rendement is, in tegenstelling tot een spaar- of termijnrekening, nooit gegarandeerd, maar varieert jaarlijks tussen 0 en 6 procent, volgens de rentabiliteit en de fase waarin de projecten zich bevinden. In het algemeen zijn de dividenden groter dan de intrestvoet van de gemiddelde spaarrekening.

Een investering in een energiecoöperatie moet gezien worden als een investering op lange termijn. Coöperaties zoals Stroomvloed werken met specifieke uitstapprocedures voor kapitaal en coöperanten, die zijn aan bepaalde voorwaarden gekoppeld, o.a. qua tijdstip van uitstappen.

Als coöperant kan u deelnemen aan de Algemene Vergadering en op democratische wijze mee beslissen over projecten die met uw geld worden gefinancierd. Zo bewaakt u mee dat het gaat om duurzame projecten met nut voor de samenleving en de toekomstige generaties.
Bovendien kan u als coöperant op termijn genieten van extra voordelen die de coöperatie aanbiedt. Bijvoorbeeld energielevering bij u thuis, of energie-audits aan verlaagde tarieven, interessante tarieven bij onze laadpalen, enz…

Alle vragen