Hoe wordt het geld van mijn aandeel gebruikt?

Het geld van uw aandeel/aandelen wordt gebruikt voor de financiering van lokale hernieuwbare energieprojecten via rechtstreekse participatie, bijvoorbeeld de aankoop van een windturbine of van zonnepanelen, laadpalen of om energiebesparende maatregelen te implementeren.

De projecten worden aan de algemene vergadering voorgesteld door de Raad van Bestuur. Als coöperant wordt u mede-eigenaar van de installaties en van de geproduceerde energie, onder democratisch bestuur. Zo hebt u inspraak in belangrijke beslissingen over investeringen en in het beleid.

Alle vragen