Democratisch besturen, wat betekent dat ?

Elke belangrijke beslissing wordt genomen of goedgekeurd op de Algemene Vergadering, waarop alle coöperanten naar behoren worden geïnformeerd. Er wordt gestemd volgens de regel “één lid, één stem”.

Er kan een adviesraad van coöperanten in het leven worden geroepen dat initiatiefrecht heeft of ter beschikking staat van de Raad van Bestuur in geval van grote investeringen of desinvesteringen.

Bestuurders worden benoemd of ontslagen door de Algemene Vergadering. In principe staan alle bestuursmandaten open voor alle vennoten. Het stemrecht in de Raad van Bestuur is gelijk verdeeld. “Eén lid, één stem”, met gelijkheid tussen alle bestuurders. De bestuurders zijn niet bezoldigd en melden steeds zelf mogelijke belangenconflicten.

Alle vragen