1

EnDev-R: Vier Vlaamse REScoops en Eneco slaan de handen in elkaar om de energietransitie te versnellen

29/09/2022

PERSBERICHT

Een nieuwe en unieke samenwerking in het energielandschap doet zich voor. Energieleverancier- en producent Eneco en vier Vlaamse energie burgercoöperaties – Campina Energie, Denderstroom, Stroomvloed en Vlaskracht – slaan de handen in elkaar en richten samen de vennootschap EnDev-R (uitgesproken als Endeavour) op. EnDev-R is een unieke samenwerking tussen een commerciële partij en vier REScoops die een frisse wind blaast door de Vlaamse hernieuwbare energieproductie. EnDev-R stelt zich als doel duurzame energie te produceren waarvan de opbrengsten gedeeld worden met lokale burgers. Hiermee wil de nieuwe vennootschap de energietransitie in Vlaanderen een stevige duw in de rug geven. ​

EnDev-R staat voor “Energy Development and Realisation” met in haar baseline “Fast Forward naar hernieuwbare energie” die een duidelijke ambitie uitspreekt.

Co-creatie met energie burgercoöperaties maakt al vele jaren deel uit van de strategie van Eneco. Een samenwerking die al vaker zijn meerwaarde bewees, leidde uiteindelijk tot de oprichting van EnDev-R. Dit moet de slagkracht van de verschillende partijen in deze vennootschap vergroten en de energietransitie in ons land versnellen doordat vijf partijen hun ervaring, kennis en netwerk in het ontwikkelingsproces samenbrengen.

EndDev-R heeft reeds een operationele windturbine in het windpark in Zelzate in haar portfolio. Intussen worden verschillende andere pistes en projecten concreet bestudeerd. De nieuwe vennootschap EnDev-R heeft de ambitie om in de toekomst naast windturbineprojecten ook andere hernieuwbare energieprojecten in België te realiseren.

Binnen de structuur van EnDev-R zijn alle partijen gelijkwaardig. Dit uit zich in de evenredige verdeling van aandelen tussen Eneco en de verschillende burgercoöperaties die op die manier trouw blijven aan een belangrijke basiswaarde van een burgercoöperatie.
Binnenkort is meer informatie over EnDev-R digitaal terug te vinden op www.endev-r.be.

Naar overzicht