Pintenaars kunnen 100 % eigenaar worden van drie nieuwe gemeentelijke zonnedaken

13/11/2020

Volg de infosessie op dinsdag 17 november 2020 om 19.30 uur. Het infomoment zal digitaal plaatsvinden via een link op de website www.depinte.be/zonnepanelen. Op deze avond zal het project toegelicht worden en de kapitaalsoproep zal worden geopend.

Stroomvloed cv en het Lokaal bestuur De Pinte slaan de handen in elkaar om de gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Er werden drie daken ter beschikking gesteld om daarop pv-installaties (photovoltaic, zonnepanelen) te plaatsen die 100 % eigendom zijn van de inwoners van De Pinte.

In haar klimaatactieplan stelde het Lokaal bestuur De Pinte de heel uitdagende doelstelling voorop om de CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 40 % te verlagen. Bij dit ambitieuze plan worden alle verenigingen, bedrijven, gezinnen, landbouwers – kortom alle inwoners – betrokken. Het was voor het Lokaal bestuur De Pinte dan ook een bewuste keuze om de lokale burgerenergiecoöperatie Stroomvloed als partner te selecteren voor deze drie pv-installaties.

Alle info via depinte.be/zonnepanelen

Naar overzicht