Kan ik investeren in Stroomvloed om te voldoen aan de eisen m.b.t. het minimumaandeel hernieuwbare energie in mijn EPB?

Voor bouwvergunningen aangevraagd sinds 2014 is het verplicht om bij een nieuwbouwwoning een bepaalde hoeveelheid hernieuwbare energie te produceren. Dit kan op een aantal manieren: oa via een zonneboiler, eigen zonnepanelen (PV), biomassa, warmtepomp, stadsverwarming en -koeling of via participatie in een project voor productie van hernieuwbare energie (zoals Stroomvloed). …

Is het niet interessanter om mijn spaargeld op mijn spaarrekening te laten staan?

Investeren in coöperatieve aandelen houden steeds risico’s in en kunnen niet rechtstreeks vergeleken worden met een eenvoudige spaarrekening. Het financiële rendement is, in tegenstelling tot een spaar- of termijnrekening, nooit gegarandeerd, maar varieert jaarlijks tussen 0 en 6 procent, volgens de rentabiliteit en de fase waarin de projecten zich bevinden. …

Waarom is het maximum-dividend 6%?

De Nationale Raad voor de Coöperaties legt Stroomvloed en andere coöperaties een bovengrens op van 6% op de jaarlijks uit te keren dividenden. De eerste bedoeling is het aanmoedigen van de voorzichtige bedrijfsvoering, door de coöperaties te verplichten om voldoende middelen bij te houden voor groei en ontwikkeling. Ook is …

Welk dividend kan ik verwachten van een duurzame energie-coöperatie zoals Stroomvloed?

U kan uw investering best zien als een investering op lange termijn. Als startende coöperatie moeten we aanvankelijk vooral investeren in nieuwe projecten, waardoor het enkele jaren kan duren vooraleer ze rendabel zijn. Maar aangezien duurzame energieprojecten hun rentabiliteit bewezen hebben, kunnen de dividenden naar maximaal 6% stijgen, eens de …

Wat is een dividend?

Een dividend is een vergoeding die wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders van Stroomvloed naargelang hun investering in het kapitaal van de vennootschap. De Algemene Vergadering beslist over het uit te keren dividend. Het maximumdividend ligt op 6% per jaar voor coöperaties erkend door de Nationale Raad voor de Coöperaties.

Wat zijn de financiële risico’s van investeren in Stroomvloed?

Het financiële risico is gering, maar niet onbestaande. U investeert in industriële projecten, waarvan u mede-eigenaar wordt onder democratisch bestuur, waardoor de risico’s beperkt en te overzien zijn : vertragingen/extra kosten minder productie dan voorzien (bv. een slecht windjaar, of weinig opbrengsten uit zon) evolutie van de elektriciteitsprijs wijzigingen in …

Kan ik genieten van de Tax Shelter voor KMO’s door te investeren in Stroomvloed ? Zo ja, wat zijn de voorwaarden?

De Tax Shelter levert een belastingvermindering en geen belastingkrediet. Dit betekent dat je er geen voordeel bij hebt om een investering te doen, die een hogere belastingvermindering oplevert dan wat je jaarlijks aan inkomsten-belastingen betaalt. Om dit bedrag te kennen, kan je je aanslagbiljet van vorig jaar raadplegen. Dat zou …

Terug naar boven